Չկա այնպիսի զորություն և չկա այնպիսի թշնամի, որը կարող լինի սարսափեցնելու քեզ, եթե դու Աստծո հետ ես և Աստված քո կողմից է: Ավելին, չկա մի թշնամի, որը չսարսափի քո դեմ դուրս գալուց, եթե Աստված քեզ հետ է:

Աստված մեր Հայրն է և Իրեն վստահող զավակներին պահում, պաշտպանում և առաջնորդում է, որպեսզի մենք մեր կյանքի իրավիճակներում երբեք ամոթով չմնանք:

Մեր հավատքի իմաստը մեր երկնային Հայրն է, իսկ մեր հավատքի նպատակը՝ Հոր մոտ հասնելն ու մյուսներին Նրա մոտ հասնելու գործում օգնելը:

Հայրը որդիների ապահովության գրավականն է: Հայր ասելով՝ հասկանում ենք ամուր ձեռք ու ամուր մեջք՝ վստահություն և ապահովություն: Աստված մեր Հայրն է:

Տեր Հիսուս աշխարհ եկավ, որ Հորը ճանաչեցնի մարդկանց: Մեծագույն հայտնությունն այն է, որ Աստված մեր Հայրն է, և Նրան հնարավոր է ճանաչել Հիսուս Քրիստոսի մեջ ու Նրա միջոցով: Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է այս երկրի վրա, որը պետք է շարունակի Հայրն Աստծուն մարդկանց ճանաչեցնելու գործը իր մեջ և իր միջոցով: