«Սպասիր Տիրոջը, թող սիրտդ պինդ և զորավոր լինի. և սպասիր Տիրոջը» (Սաղմոս 27.14):

«Համբերիր Տիրոջը և սպասիր նրան. մի բարկացիր այն մարդու ճանապարհը հաջողվելիս, որ իր չար խորհուրդները կատարում է» (Սաղմոս 37.7):

«Սպասիր Տիրոջը և պահիր նրա ճանապարհը, և նա կբարձրացնի քեզ՝ որ երկիրը ժառանգես. և կտեսնես ամբարիշտները սատկելիս» (Սաղմոս 37.34):

«Խոնարհեցեք Աստծո հզոր ձեռի տակ, որ ձեզ բարձրացնի ժամանակին» (Ա Պետրոս 5.6):

«Եվ սպասեք նրա Որդուն երկնքիցը, որին հարություն տվեց մեռելների միջից՝ Հիսուսին, որ փրկում է մեզ գալու բարկությունիցը» (Ա Թեսաղոնիկեցիս 1.10):

«Մի շտապիր լեզվովդ, և սիրտդ շուտով բան չարտասանի Աստծո առաջին, որովհետև Աստված երկնքումն է և դու երկրի վրա. սրա համար թող խոսքերդ քիչ լինեն» (Ժողովող 5.2):

«Մի շտապիր հոգովդ բարկանալու, որովհետև բարկությունը հիմարների ծոցումն է հանգչում» (Ժողովող 7.9):

«Դեռ մի քիչ ժամանակ էլ, և ամբարիշտը չկա. և երբ որ նրա տեղին մտիկ տաս՝ նա չկայ։ Բայց խոնարհները երկիրը կժառանգեն և կուրախանան խաղաղության առատությունովը» (Սաղմոս 37.10-11):

«Որովհետև միայն մի քիչ ժամանակ էլ, և նա որ գալու է՝ կգա և չի ուշանա» (Եբրայեցիս 10.37):