«Որովհետև Տերն է տալիս իմաստությունը, նրա բերանիցն է գիտությունն ու հանճարը» (Առակաց 2.6):

Դուք ասում եք. «Ես ուզում եմ վստահել Աստծուն, բայց ես չեմ լսում Նրան»:

Դժվար է լսել Աստծուն, եթե գլուխդ զբաղված է բազում հարցերի լուծմամբ: Աստծուն լսելու համար պետք է գտնվել Նրա ներկայության մեջ, պետք է ժամանակ անցկացնել լռության մեջ՝ Նրա հետ առանձնանալով:

Աստվածաշնչում կան այսպիսի խոսքեր. «Դադարեցեք և ճանաչեցեք, որ Ես եմ Աստված» (Սաղմոս 46.11): Այնսինքն, հանգստացեք և մնացեք լռության մեջ: Եվ այդժամ դուք կլսեք Աստծուն ու կզգաք Նրա մտերմությունը: Պարզապես մնացեք լուռ, առանձնացված վայրում, բացեք Աստվածաշունչը և հարցրեք. «Տե՛ր, ի՞նչ ես Դու ուզում ինձ ասել»: Իսկ հետո կարդացեք Աստծո Խոսքը և բացեք Աստծո առջև ամենը, ինչ կա ձեր սրտում:

Աստված խոստացել է տալ ձեզ իմաստություն, որպեսզի դուք ճանաչեք Նրա ձայնը և կատարեք Նրա հրամանները. «Որովհետև Տերն է տալիս իմաստությունը, նրա բերանիցն է գիտությունն ու հանճարը» (Առակաց 2.6):

Աղոթեք այսօր այսպես. «Տե՛ր, ես ցանկանում եմ լսել Քեզ, ոչ թե իմ կասկածները: Ես ուզում եմ ավելի մոտ լինել Քեզ և ավելի լավ ճանաչել Քեզ: Ես ցանկանում եմ լսել Քեզ և խոստանում եմ հնազանդվել Քեզ: Ես ցանկանում եմ լինել այն մարդը, ում Դու կկարողանաս օգտագործել Քո նպատակների մեջ ու օրհնել»:

Ռիկ Ուորեն