Ինչպե՞ս էր Հիսուսը որոշում՝ ինչպիսի մարդկանց հետ ունենալ կամ չունենալ փոխհարաբերություններ: Ինչպե՞ս Նա ընտրեց 12 աշակերտներին, որոնց հետ պետք է ունենար մտերիմ փոխհարաբերություններ երեք տարի շարունակ: Ղուկաս 6.12-13-ում ասվում է, որ. «Եվ այն օրերումն եղավ, որ ելավ սարը աղոթք անելու և բոլոր գիշերն անցկացրեց աղոթք անելով դեպի Աստված։ Եվ երբ որ առավոտ եղավ, կանչեց իր աշակերտները և ընտրեց նրանցից տասնևերկուսին, որոնց առաքյալ էլ անվանեց»:

Դուք երբևէ աշխատե՞լ եք մի բանի վրա ողջ գիշեր: Գուցե՝ աշխատանքի կամ դասերի բերումով: Երբ դուք գիտեք, որ ինչ-որ բան շատ կարևոր է ձեզ համար, դուք պատրաստ եք մինչև ուշ գիշեր մնալ՝ աշխատանքն ավարտելու համար: Հիսուսին, Ով պետք է ընտրեր Իր աշակերտներին, անհրաժեշտ եղավ մի ամբողջ գիշեր անցկացնել աղոթքի մեջ:

Ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ՝ ինչո՞ւ այդքան երկար: Հնարավոր չէ՞ր արդյոք ցուցակ կազմել և թույլ տալ Հիսուսին գնալ քնելու: Ոչ, չէ՞ որ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին ունեն որոշակի փոխհարաբերություններ և շատ լուրջ են վերաբերվում դրան: Զարմանալի չէ, որ Նրանք կարիք ունեին երկար ժամանակի՝ քննարկելու համար ուրացող Պետրոսի, հոռետես Թովմասի և դավաճան Հուդայի թեկնածությունները: Հիսուսը ողջ գիշեր անցկացնում է Հոր և Սուրբ Հոգու հետ՝ խոսելով այս ցուցակի մասին: Եվ մենք ձեզ հետ նույնը պետք է անենք: Խնդրո՞ւմ եք արդյոք Աստծուն՝ օգնել ձեզ մտերիմ ընկերների ընտրության հարցում:

Երբ նայում ենք Հիսուսի աշակերտներին, կարող ենք գալ հապճեպ եզրակացության՝ համարելով, որ Հուդան սխալ ընտրություն էր, այնուամենայնիվ, նա նույնպես Աստծո ծրագրի մի մասն էր: Հովհաննես 17.12-ում Հիսուսը նորից աղոթում է Հորը՝ հետևյալն ասելով. «Երբ որ ես աշխարհքումը նրանց հետ էի, ես էի պահում նրանց քո անունովը. նրանց, որ տվիր ինձ՝ պահեցի. և նրանցից ոչ մեկը չկորավ. բայց միայն կորուստի որդին, որ գրվածը կատարվի»:

Հիսուսը հիասքանչ ընկեր էր Հուդայի համար, բայց վերջինս, միևնույնն է, մատնեց Հիսուսին: Իսկ դա խոսում է այն մասին, որ փոխհարաբերությունները կարող են վիրավորել մեզ անգամ եթե մենք մեղսավոր ոչ մի բան չենք անում:

Հիսուսի կյանքը ուսումնասիրելով՝ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էր Նա կառուցում փոխհարաբերություններ տարբեր բնավորության մարդկանց հետ՝ աղոթքով ապավինելով Իր Հոր և Սուրբ Հոգու օգնությանը:

Մարկ Դրիսկոլ