Աստվածաշնչյան ծածկագի՞ր։ Կա՞ն ծածկագրեր Աստվածաշնչում։

Աստվածաշնչի հիմնական որակներից մեկը նրա հստակությունն է (երբեմն կոչվում է պարզություն)։ Դա նշանակում է, որ Սուրբ Գրքի հիմնական ուսուցումները բավականաչափ պարզ են, որպեսզի կարելի լինի հասկանալ առանց փորձագետի կամ եկեղեցական մեկնաբանության։

Սուրբ Գիրքը հաճախ խոսում է իր իսկ հստակության մասին։ Սաղմոս 119.30 –ում ասվում է՝ «Խոսքերիդ հայտնությունը լույս է տալիս և իմաստուն դարձնում պարզամիտներին»։ Միջին մակարդակի կրթությամբ մարդը, որը խոնարհաբար կարդում է Սուրբ Գիրքը, կարող է ասել՝ «Իմ բոլոր ուսուցիչներից իմաստուն եղա, որովհետև իմ մտածմունքը Քո վկայություններն են» (Սաղմոս 119.99)։ Սաղմոս 19.7-ը սովորեցնում է՝ «Տիրոջ պատվիրանը ճշմարիտ է, իմաստուն է դարձնում պարզամիտին»։

Սուրբ Գրքի մեջ թաքնված ծածկագրի առկայության գաղափարը հակասում է այս ամենին՝ սահմանափակելով Սուրբ Գրքի պատգամի իրական հասանելիությունը։ Կան այսպես կոչված «փորձագետներ», որոնք փորձում են վերծանել Աստծո «թաքցրած»՝ քողարկված ուղերձները։ Սակայն այդպիսի «փորձագետների» կարիք չկա, քանի որ Սուրբ Գիրքը ոչ մի ծածկագիր չունի։

Թաքնված ծածկագրի տեսությունը գործում է բառերի որոնման գլուխկոտրուկի նման, ինչպես զգուշացվում է Եբրայեցիների թղթում։ Բայց դա նույնքան հիմարություն է, որքան օրվա լրագիրը բառերի որոնման գլուխկոտրուկ դարձնելը՝ փորձելով դրա մեջ գտնել իմաստալից պատմություններ, որոնք թաքնված են այնտեղ։ Լրագրերը գրված չեն գաղտնագրերով, ոչ էլ Սուրբ Գիրքն է այդպես գրվել։ Երկուսն էլ պետք է կարդալ լեզվի սովորական կանոններով։

Իհարկե, Սուրբ Գրքում կան մտքեր, որոնք դժվար են հասկացվում, նույնիսկ Պետրոս առաքյալն է նշում դա (Բ Պետրոս 3.15)։ Բայց այդ դժվարըմբռնելի մտքի բացահայտումը չպետք է փնտրել պատգամից դուրս, այլ պետք է ջանասիրաբար և ճշգրիտ ուսումնասիրել Ճշմարտության խոսքը (Բ Տիմ. 2.15)։

Սիրելի՛ բարեկամ, քաջալերվի՛ր։ Սուրբ Գիրքը պարզ է այնքան, որ նույնիսկ անփորձ ընթերցողը կարող է հասկանալ։ Աստված ցանկանում է, որ հասկանաս Սուրբ Գիրքը, ուստի և Նա ուղարկել է Սուրբ Հոգուն՝ իբրև առաջնորդ (Հովհ․ 16.13)։ Ի վերջո, «մարդ միայն հացով չի ապրում, այլ այն ամենով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից» (Բ Օրինաց 8.3)։

Ջոն Մըքարտուր