Մենք դառնում ենք մեկը, ով ծնված ենք՝ լինելու, միայն երբ «վերստին ենք ծնվում»՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքի միջոցով: Քրիստոսն ասել է. «Եթե Որդին ազատի ձեզ, հիրավի ազատ կլինեք» (Հովհաննես 8.36):

Ազատության մասին աշխարհի մեծագույն գիրքը Աստվածաշունչն է: Ինքնին ազատության մասին գաղափարը եկել է Աստվածաշնչից, և ոչ Հունաստանից կամ Հռոմից: Կարդացե՛ք այն:

Հիշեք՝ Աստված է ստեղծել առաջին ազատ պետությունը, որ երբևէ եղել է երկրի վրա՝ Իսրայելը, և Նա ցանկանում է ազատության այդ զգացումը դնել յուրաքանչյուր հոգու մեջ: Աստված դեմ է բռնապետությանը: Ավետարանը դարձնում է մեզ Աստծո ազատ որդիներ:

Աստված օրհնի ձեզ