«Եվ փրկության սաղավարտն առեք, և Հոգու սուրը՝ որ Աստծո խոսքն է» (Եփեսացիս 6.17): Մի շատ հիվանդ մարդ բարձրաձայն աստվածաշնչյան համարներ էր…