«Վստահ լինելով, թե Նա որ ձեր մեջ մի բարի գործ է սկսել, պիտի կատարի, մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը» Փիլիպեցիս 1։6…