Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է համոզիչ փաստարկ, որ Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից։ Քրիստոսի հարությունը արձանագրվել է Մաթևոս 28։1, Մարկոս 16։1-20,…