Հիսուսն իրական անձ է։ Նա ամենաբարդ, ամենաքննարկվող, ամենաճանաչված պատմական անձանցից է։ Շատ գիտնականներ՝ քրիստոնյա և ոչ քրիստոնյա,  այն կարծիքին են,…