Աստվածաշնչում կարելի է գտնել Քրիստոսի մոտ 200 անուններ և տիտղոսներ։ Ստորև ներկայացված են մի անի առավել նշանավոր անուններ, որոնք բաժանվում…