Հավատամքը

Մենք հավատում ենք. Աստվածաշնչին` որպես ամբողջությամբ Աստծուց ներշնչված միակ գրավոր հայտնությանը, Աստծո եռամեկ բնույթին` Երրորդությանը. Հայր Աստծուն, Որդի Աստծուն, Սուրբ Հոգի Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսի` ամբողջությամբ մարդկային և ամբողջությամբ աստվածային բնույթին, Որ Աստծո Որդին` Հիսուս Քրիստոս ծնվեց կույսից, ապրեց անմեղ կյանքով, խաչվեց մարդկության մեղքերի համար, երրորդ օրը հարություն առավ և համբարձվեց, Որ փրկության միակ ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսի անվան, խաչի վրա Նրա փրկագնման հավատքով է, Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, Սուրբ Հոգու պարգևներին, Հարությանը, հափշտակությանը, Աստծո Դատին, Դրախտի և դժոխքի գոյությանը, Աշխարհի վերջին, Հիսուս Քրիստոսի հազարամյա թագավորությանը, Նոր Երկրին ու Նոր Երկնքին: Մենք քարոզում ենք քրիստոնեական կենցաղավարություն:

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են echmiadzin.am 2023