Ուզում ե՞ք իմանալ, թե ինչպես անկացնել հավիտենությունն Աստծո հետ և արժանանալ Աստծո ներմանը։ Ի՞նչ է նշանակում «Հիսուսը խաղաղության Իշխանն է»…