Մայիսի 30, 2022թ․: ««Փոքր քայլերը» շատ կարևոր են»: