Տասը պատվիրանները հնարավոր չէ անտեսել: Կարևոր է դրանք հասկանալն ու ուսումնասիրելը: Բայց, իհարկե, ավելի կարևոր է, որ մենք պահենք դրանք:…