53-րդ շաբաթվա ընթերցանությունը՝ Հայտնություն 1-22:

Ընթերցանության բացատրական դասերը` Դաս 66. Տեր Հիսուս Քրիստոսի նամակը եկեղեցիներին (Հայտնություն 1-3 գգ․, մաս 1),

Դաս 67. Այս աշխարհի կործանումը․ քա՞ղցր, թե՞ դառը ավարտ (Հայտնություն 4-10 գգ․, մաս 2):

Դաս 68. Եկեղեցին` Մեծ Նեղությունների ժամանակ (Հայտնություն 11-14 գգ․, մաս 3),

Դաս 69. Բաբելոնի ապստամբության ավարտը (Հայտնություն 15-18 գգ․, մաս 4) և

Դաս 70. Հաղթանակի էությունը և հաղթողների ժառանգությունը (Հայտնություն 19-22 գգ․, մաս 5):

Մանրամասները ստորև՝

53-րդ շաբաթվա ծրագիր – Դաս 66. Տեր Հիսուս Քրիստոսի նամակը եկեղեցիներին (Հայտնություն 1-3 գգ․, մաս 1),

Դաս 67. Այս աշխարհի կործանումը․ քա՞ղցր, թե՞ դառը ավարտ (Հայտնություն 4-10 գգ․, մաս 2),

Դաս 68. Եկեղեցին` Մեծ Նեղությունների ժամանակ (Հայտնություն 11-14 գգ․, մաս 3),

Դաս 69. Բաբելոնի ապստամբության ավարտը (Հայտնություն 15-18 գգ․, մաս 4),

Դաս 70. Հաղթանակի էությունը և հաղթողների ժառանգությունը (Հայտնություն 19-22 գգ․, մաս 5):

Կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ մեր ծանուցումները։