Author: admin

Աստվածաշնչի ընթերցանության ծրագիր

ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒ ՏԱՐԻ 

21-րդ շաբաթվա ընթերցանությունը՝ ՍԱՂՄՈՍՆԵՐ 90-150։ Ընթերցանության բացատրական դասը՝  Դասեր Սաղմոսների գրքից. Մաս 2 (Սաղմոսներ 90-150): Մանրամասները ստորև՝ ՀանձնարարությունԲացատրական դասԸնթերցանությունՀանձնարարություն Բացատրական...
Աստվածաշնչի ընթերցանության ծրագիր

ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒ ՏԱՐԻ 

20-րդ շաբաթվա ընթերցանությունը՝ ՍԱՂՄՈՍՆԵՐ 1-89։ Ընթերցանության բացատրական դասը՝  Երկրպագություն փառաբանությամբ. Մաս 1 (Սաղմոսներ 1-89): Մանրամասները ստորև՝ ՀանձնարարությունԲացատրական դասԸնթերցանությունՀանձնարարություն Բացատրական դաս...
Աստվածաշնչի ընթերցանության ծրագիր

ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒ ՏԱՐԻ 

18-րդ շաբաթվա ընթերցանությունը՝ ԵՍԹԵՐ, 1-10 գլուխներ։ Ընթերցանության բացատրական դասը՝ Աստված գործածում է անհատներին (Եսթեր, 1-10 գլուխներ): Մանրամասները ստորև՝ ՀանձնարարությունԲացատրական դասԸնթերցանությունՀանձնարարություն...
Աստվածաշնչի ընթերցանության ծրագիր

ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒ ՏԱՐԻ 

12-րդ շաբաթվա ընթերցանությունը՝ ՀԵՍՈՒ 1-24 գլուխներ։ Ընթերցանության բացատրական դասը՝ Հնազանդության օրհնությունները (Հեսու 1-24 գլուխներ): Մանրամասները ստորև՝ ՀանձնարարությունԲացատրական դասԸնթերցանությունՀանձնարարություն Բացատրական դաս...