Ընկերներ, երբ Տերը տալիս է Իր Խոսքը ու հանձնարարությունը, Նա նաև տալիս է Իր շնորհը՝ այդ հանձնարարությունը կատարելու համար: Աստծո…