Աստվածաշնչյան ծածկագի՞ր։ Կա՞ն ծածկագրեր Աստվածաշնչում։ Աստվածաշնչի հիմնական որակներից մեկը նրա հստակությունն է (երբեմն կոչվում է պարզություն)։ Դա նշանակում է, որ…