Author: Vika Rostomyan

Կարդալ, Հոդվածներ

Ես կպայքարեմ 

Քրիստոնեական կյանքը մարտի դաշտ է: Այսօր ես անհաջողության հանդեպ վախին տեղ չեմ տա: Ես թույլ չեմ տա, որ իմ հարաբերությունների…