Տիտոսին ուղղված իր նամակում Պողոսը գրում է այն մարդկանց մասին, որոնք «Խոստովանում են, թե Աստծուն ճանաչում են, բայց իրենց գործերով…